Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schooltijden

 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  8.15 - 14.15 uur
 Woensdag  8.15 - 12.30 uur
* Groep 1 is op vrijdag vrij. De groepen 2, 3 en 4  zijn om 12.00 uur vrij. De groepen 5 tot 8 stoppen om 14.15 uur.

Gymtijden

Groep 1-2 gymt op maandagmiddag

Groep 3 gymt op maandag van 12.15-13.15 samen met groep 4-5

Groep 4-5 gymt op maandag van 12.15-13.15

Groep 6-7-8 gymt op maandag van 13.15-14.15

Groep 1-2 gymt in de speelzaal op school. 

De groepen 3 t/m 8 lopen 15 minuten voor aanvang van de gym richting de gymzaal bij OBS de Runde. De kinderen van groep 6-8 mogen, na schriftelijk toestemming van de ouders, vanuit de gymzaal naar huis.