Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderbijdrage


Ouderbijdrage; niet verplicht wel gewenst


Ouders betalen voor elk kind dat op school zit een vrijwillige ouderbijdrage. Op CBS De  Braakhekke beheert de Steunstichting deze gelden en besteedt het onder andere aan de viering van Sint, Kerst, sport/speldagen en excursies. Zonder deze ouderbijdrage kunnen deze activiteiten niet bekostigd worden.

Aan de ouders wordt tijdens het intake gesprek verteld dat de ouderbijdrage in principe vrijwillig is. De school vraagt als vrijwillige bijdrage € 17,-. Als het kind in de loop van het schooljaar op school komt, betaalt het € 1,70 per maand, gerekend vanaf de maand van toelating.
Voor het schoolreisje betalen de ouders € 30,- en voor het schoolkamp € 50,-.  Groep 1 t/m 5 (en evt. 6, afhankelijk van de combinatiegroepen) gaan op schoolreis en groep 7 en 8 (en evt. groep 6) gaan op kamp. Afhankelijk van in welke groep uw kind zit betaalt u dus voor een schoolreis of -kamp.  

Mocht u problemen hebben met het betalen van het schoolfonds en/of schoolreisgeld, dan kunt u een beroep doen op de participatiewebshop van de gemeente Emmen. Informatie is te vinden op www.participatiewebshop.emmen.nl Ook Stichting Leergeld Emmen kan u financieel tegemoet komen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.leergeldemmen.nl of bellen naar 06-27289980.