Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR/GMR


Wet Medezeggenschap op Scholen

De schooldirecteur, het bovenschool management en colleges van bestuur zijn verplicht om bij belangrijke beslissingen eerst het personeel te raadplegen en vaak ook ouders. Dit gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR), zoals vermeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Onze medezeggenschapsraad (MR)

De MR denkt, praat en beslist (in bepaalde gevallen) mee over beleid. Ouders en leerkrachten hebben op deze manier inspraak bij onderwerpen die de school, de ouders en het personeel aangaan. Het bestuur vraagt voor het nemen van bepaalde besluiten het advies of de instemming van de MR. De MR is te bereiken via mr-braakhekke@viviani.nl. De MR bestaat uit ouders van leerlingen en personeelsleden.

Samenstelling oudergeleding:

  • Paul David Tigelaar, voorzitter MR
  • Inge Visser, algemeen lid MR
       

Samenstelling personeelsgeleding:

  • Sharon Rocks, secretaris MR
  • Anna Veld, algemeen lid

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Beleidszaken die voor meer scholen van Viviani (de stichting waar de Braakhekkeschool onderdeel van is) van belang zijn, worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Onze MR en het bestuur van Viviani overleggen met de GMR. De GMR is te bereiken via gmr@viviani.nl.