Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Commissies


Ouderhulp

In een schooljaar plannen we allerlei activiteiten. We betrekken hier zoveel mogelijk ouders bij door ze via Parro uit te nodigen mee te helpen.

Hoofdluiscommissie

Na elke vakantie controleert onze hoofdluiscommissie alle kinderen op luizen en neten. Bij constatering van hoofdluis lichten we ouders discreet in. Wanneer ouders hoofdluis ontdekken bij hun kind dan vernemen we dit graag zo snel mogelijk. We kunnen dan maatregelen nemen om verspreiding te voorkomen. We werken met een hoofdluisprotocol.