Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Resultaten


Contact met ouders over resultaten

Twee keer per jaar zijn er individuele gesprekken tussen ouders en leerkracht over de resultaten. Deze gesprekken zijn gekoppeld aan de rapporten.

Omgekeerde 10 min. gesprekken

Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders de gelegenheid om de leerkrachten in gesprek te gaan over de specifieke behoeften van hun kind. Het gesprek vindt aan de hand van een vooraf ingevuld formulier plaats.

Gesprek op aanvraag

Verder is er rond de herfstvakantie de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen. Dit gesprek gaat vooral over het welbevinden in de groep, de verwachtingen en wat het kind graag wil leren. Wanneer ouders behoefte hebben aan een gesprek, kunnen zij altijd een afspraak maken met de leerkracht van hun kind.

Huisbezoek

Eenmaal in de twee jaar maakt de leerkracht een afspraak met de ouders voor een huisbezoek. Het is dan mogelijk om te praten over het kind en het uitwisselen van informatie die voor school en thuis belangrijk is.

Meer informatie

Uitnodigingen versturen we via Parroapp.  Meer informatie vindt u ook in de jaarlijkse activiteitenkalender.

Uitstroomresultaten

Onze schoolresultaten zijn goed. Hieronder ziet u een overzicht van onze uitstroomresultaten:
havo 38%
vmbo tl / havo
8%
vmbo tl
23%
vmbo kl
23%
vmbo bl / vmbo kl
8%