Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod


Competentie, autonomie en relatie

Elk kind is uniek en heeft drie basisbehoeften: competentie, autonomie en relatie. In ons onderwijs komen we daaraan tegemoet. Door ervoor te zorgen dat een kind zich veilig voelt, ontstaat de ruimte voor ontwikkeling op allerlei gebieden. Het is belangrijk dat een kind zich competent voelt en ervan overtuigd is dat het kan wat er van hem of haar wordt gevraagd. We stimuleren kinderen om zoveel mogelijk zelfstandig te werken. Het komt tegemoet aan hun behoefte aan autonomie en stimuleert de zelfstandigheid. De relatie komt naar voren
in de omgang met elkaar (medeleerlingen en leerkrachten). Waar mogelijk stimuleren we kinderen samen te werken.

Gepersonaliseerd onderwijs in drie basisgroepen

Wij streven naar gepersonaliseerd onderwijs, waarin kinderen onderwijs op maat krijgen. Digitale middelen maken het mogelijk om passende lesstof aan te bieden. Daarom heeft ICT een prominente plaats in ons onderwijs. We hebben drie basisgroepen. Dit geeft de leerkracht de mogelijkheid om in de instructie en verwerking te verbinden of juist te differentiëren.

Samen spelen en leren in de kleutergroepen

In de kleutergroepen richten we ons vooral op het samen spelen en leren. Het sociaal-emotionele aspect is een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. We maken kinderen spelenderwijs gevoelig voor letters, woorden en getalbegrip. Samen verhalen lezen, praten over letters en woorden, bevordert de taalgevoeligheid en vergroot hun woordenschat.

Vanaf groep 3 werken aan de basisvaardigheden

In de groepen 3 en 4 staat het leren van de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven centraal. Als de basis in groep 3 en 4 goed wordt gelegd, hebben de kinderen daar veel baat bij in de andere leerjaren.

Actief meedoen met sport en buitenschoolse activiteiten

We doen mee met een aantal buiten school georganiseerde sportactiviteiten, zoals voetbal, handbal en volleybal. Daarnaast worden er sportactiviteiten georganiseerd door de Brede Schoolorganisatie.

Kunst en cultuur, goed voor de algemene ontwikkeling

Kunst en cultuur is belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen. Daarom kiezen we ieder schooljaar voor alle groepen een voorstelling of project. Wij maken daarbij gebruik van het aanbod van onze gemeente en streven ernaar dat kinderen met alle disciplines van kunst in aanraking komen. Jaarlijks maken wij voor verschillende groepen gebruik van het aanbod van o.a. atelier Abel.