Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

CBS de Braakhekke

De leerlingen een veilige omgeving bieden, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en het hoogst haalbare uit zichzelf kunnen halen, waarbij zelfstandigheid een grote rol speelt. Respect hebben voor elkaar en voor de omgeving en plezier in leren zijn hierbij belangrijke voorwaarden waar veel aandacht aan wordt besteed. 

Belangrijke kernwaarde binnen onze school zijn:
- Persoonlijke ontwikkeling
- Zelfstandigheid
- Plezier (in leren!)

Samenwerken aan jouw toekomst

We bieden kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor vernieuwing en verbetering. Kinderen werken samen en leren samen. Van elkaar leren is ook een onderdeel van hun ontwikkeling. We stellen passende doelen en richten ons op het optimaal benutten van de mogelijkheden van ieder kind, zodat we tot goede leeropbrengsten komen.

Kind, school en ouders, samen verantwoordelijk


De ontwikkeling van kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, school en kinderen. Samenwerking in die context is belangrijk. Binnen de dorpsgemeenschap neemt de school een belangrijke plaats in.

Christelijke grondslag

Wij zijn een protestants christelijke basisschool, vernoemd naar evangelist ds. Willem Braakhekke en oprichter van het protestants-christelijk onderwijs Emmer-Compascuum in 1913. In zijn voetsporen gaan we verder en geven we onze leerlingen het Woord van God mee. We lezen, luisteren, vertellen en zingen. Ook in de omgang met elkaar is de grondslag van onze school zichtbaar. We gaan respectvol met elkaar om.