Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie


Samenwerken aan jouw toekomst

We bieden kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor vernieuwing en verbetering. Kinderen werken samen en leren samen. Van elkaar leren is ook een onderdeel van hun ontwikkeling. We stellen passende doelen en richten ons op het optimaal benutten van de mogelijkheden van ieder kind, zodat we tot goede leeropbrengsten komen De leerlingen mogen in het verlengde daarvan hun eigen leerdoelen formuleren. De eisen en de daarbij aangeboden leerstof mag daarom ook uitdagend zijn.

Kind, school en ouders, samen verantwoordelijk


De ontwikkeling van kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, school en kinderen. Samenwerking in die context is belangrijk. Binnen de dorpsgemeenschap neemt de school een belangrijke plaats in

Christelijke grondslag

Wij zijn een protestants christelijke basisschool, vernoemd naar evangelist ds. Willem Braakhekke en oprichter van het protestants-christelijk onderwijs in Emmer-Compascuum in 1913. In zijn voetsporen gaan we verder en geven we onze leerlingen het Woord van God mee. We lezen, luisteren, vertellen en zingen. Ook in de omgang met elkaar is de grondslag van onze school zichtbaar. We gaan respectvol met elkaar om.

Meer informatie

Meer informatie over ons onderwijs staat in onze jaarkalender en in onze schoolgids.