Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

CBS de Braakhekke

De leerlingen een veilige omgeving bieden, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en het hoogst haalbare uit zichzelf kunnen halen, waarbij zelfstandigheid een grote rol speelt: dat is onze missie.
Respect hebben voor elkaar en voor de omgeving en plezier in leren zijn hierbij belangrijke voorwaarden waar veel aandacht aan wordt besteed. 

Belangrijke kernwaarden binnen onze school zijn:
- Persoonlijke ontwikkeling
- Zelfstandigheid
- Plezier (in leren!)

Samenwerken aan jouw toekomst

We bieden kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor vernieuwing en verbetering. Kinderen werken samen en leren samen. Van elkaar leren is ook een onderdeel van hun ontwikkeling. We stellen passende doelen en richten ons op het optimaal benutten van de mogelijkheden van ieder kind, zodat we tot goede leeropbrengsten komen.
 

Kind, school en ouders, samen verantwoordelijk

De ontwikkeling van kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, school en kinderen. Samenwerking in die context is belangrijk. Binnen de dorpsgemeenschap neemt de school een belangrijke plaats in.

Christelijke grondslag

We leven en werken vanuit de christelijke grondhouding. Dat is zichtbaar in onze school en de omgang met elkaar. We bieden kinderen een plek waar ze samen het leven leren, zodat ze hun weg kunnen vinden in de wereld van morgen. We leren kinderen in zichzelf te geloven, aandacht te hebben voor elkaar en respectvol te zijn.

Samen maken we de school tot een vertrouwde omgeving waar kinderen de ruimte krijgen om hun unieke talenten te ontdekken en te ontplooien.