Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwaliteit


Het beste uit het kind halen

Elke school in Nederland moet voldoen aan de Wet op Primair Onderwijs, artikel 8. Hierin zijn voor de vak- en vormingsgebieden doelen vastgelegd. Het geeft aan wat kinderen gedurende hun basisschooltijd moeten leren. Door onze manier van werken, voldoen wij hier ruimschoots aan. We hebben hoge verwachtingen en dagen kinderen uit, zodat we het beste in hen naar boven halen.

Kwaliteitszorg

Wij zorgen ervoor dat ons onderwijs van goede kwaliteit is en blijft. Daarom hanteren wij een systeem van kwaliteitszorg waarbij wij ons onder meer baseren op tevredenheidsonderzoeken bij ouders, leerkrachten en kinderen. Ook de normen die de onderwijsinspectie hanteert en de eisen die Viviani stelt aan goed onderwijs in haar scholen zijn voor ons een belangrijk uitgangspunt. In een cyclisch systeem werken wij hier voortdurend aan.

Bekijk ons

Inspectierapport
Schoolplan
Protocollen