Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Software-overzicht

Wij gebruiken voor diverse vakken, naast boeken, ook software. 
Voor onderwijsdoeleinden is er een landelijk internetportaal gebouwd (Basispoort), en via dat portaal is veel software beschikbaar. Als er persoonsgegevens worden uitgewisseld vanuit Basispoort, dan gebeurt dat in toenemende mate anoniem.
Verder is er er met elke uitgever een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin nadere privacy-afspraken zijn gemaakt. Voor Microsoft en Google zijn er documenten beschikbaar met daarin de afspraken rondom privacy.
Ook zijn er tools in gebruik, waarvoor we geen persoonsgegevens uitwisselen. We noemen ze hier toch.
Tot slot: er zijn ook diverse websites, met behulp waarvan leerlingen beter kunnen leren. Principe is: er worden geen leerlinggegevens uitgewisseld.

Software / websites voor gebruik in de les

 Schoolvak  Software
 Taal  Taal Actief 4, Lijn3 (groep 3)
 Lezen  Leeslink
 Rekenen  Pluspunt 
 Zaakvakken  Blink Aardrijkskunde
   Blink Geschiedenis
   Blink Natuur & Techniek
 Algemeen  Bomberbot 
   Muiswerk
   GynzyKids 
 Godsdienst  KindOpMaandag
 Google  Google-apps, Classroom