Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verkenning samengaan rk en pc onderwijs in Emmer-Compascuum

25 Januari 2019

 

 

Verkenning samengaan rk en pc onderwijs in Emmer-Compascuum

 

De schoolbesturen van de Hoeksteen (Primenius) en De Braakhekke (Viviani) hebben na overleg met de Medezeggenschapsraden en schoolteams aan de ouders meegedeeld dat zij de bedoeling hebben beide scholen samen te voegen tot één rk/pc school in Emmer-Compascuum.

Dit zou kunnen plaatsvinden per 1 augustus 2020. Het  daadwerkelijk in één gebouw als school functioneren hangt af van het gereed komen van de geplande nieuwbouw.

Naar verwachting zal dat in 2021 of 2022 zijn. Hierover is het gesprek met de Gemeente Emmen gaande.

 

De komende maanden wordt in gezamenlijke teambijeenkomsten gewerkt aan het ontwikkelen van een gedeelde visie op de samen te voegen scholen. Ook zullen gezamenlijke ouderbijeenkomsten plaatsvinden om met elkaar  te spreken over wat belangrijk wordt

gevonden voor de school, die bij samenvoeging ongeveer 90 tot 100 leerlingen zal tellen.

Dat lijkt een goede waarborg voor de langere termijn voor een mooi onderwijsaanbod in Emmer-Compascuum.

 

Namens de schoolbesturen

Theo Joosten

projectleider