Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderavond Rots&Water training bovenbouw

Maandagavond 19 maart hebben we een ouderavond gehad, voor de ouders van de bovenbouw, over de Rots&Water training die start op woensdag 28 maart. Deze training duurt, zoals u in de brief heeft kunnen lezen, 7 weken. De 7e les (dit is op woensdag 30 mei) is een openbare les. Hierin laten de kinderen zien wat zij hebben geleerd en gaan zij de training afsluiten.  Wij als team, maar voornamelijk uw eigen kind, zou het erg leuk vinden als hier iemand bij aanwezig kan zijn!

Even kort voor de ouders die deze avond helaas niet aanwezig konden zijn. Een korte uitleg over Rots&Water en hier krijgt u een kijkje in de leerzame en gezellige ouderavond.

Wat is de Rots&Water training?
Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel in meer dan 30 landen wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes van 4 – 18+. 

Wat is het doel en hoe wordt dit bereikt?
Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 - 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.