Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Bewegen versterkt rendement leertijd

Bewegen versterkt rendement leertijd 
Het VU Medisch Centrum te Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen hebben het onderzocht. Ze bestudeerden de korte en lange termijneffecten van beweging en sporten. Zie hieronder de relevante conclusies:
◾Sportende leerlingen blijven minder vaak zitten dan niet of weinig sportende leerlingen;
◾Leerlingen die hoger scoren op balvaardigheid scoren ook beter op rekentoetsen dan hun klasgenoten;
◾Na een beweegsessie, concentreren leerlingen zich beter en scoren hoger in benchmarks;
◾Bewegen vóór leer- of toetsmomenten verbetert de individuele prestaties van leerlingen.

Sporten is dus “gewonnen leertijd’. Leerlingen die een paar keer per dag matig intensief bewegen, leren al beter. Bewegen versterkt het rendement van de leertijd. Met andere woorden: tijd inruimen voor lichaamsbeweging leidt tot betere leerprestaties!

De bovenbouw laat hier zien dat het heerlijk is om af en toe even te bewegen tussendoor.

Het goede weer komt er nu weer aan en dus kunnen/willen de kinderen  graag naar buiten! Stimuleert u dit als ouder?